Για την έγκυρη κράτηση θέσεως μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό.

Στο συνολικό ποσό της κατάθεσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και στην αιτιολογία να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο και το Όνομα του Σεμιναρίου και την Ημερομηνία που αφορά η κατάθεση.

Τράπεζα : Τράπεζα Πειραιώς

Όνομα Δικαιούχου : ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Αριθμός Λογαριασμού : 5229 0870 72857

ΙΒΑΝ GR : 31 0172 2290 0052 2908 7072 857